Apakah Boleh Menyalurkan Zakat Ke Keluarga Sendiri?

Apakah Boleh Menyalurkan Zakat Ke Keluarga Sendiri?

Zakat Secara Pengertian Umum ZakatĀ adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Syarat zakat adalah beragama islam, merdeka, berakal sehat, baligh, harta mencapai nisab dan haul. Zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta....